top of page

GAMLEDAGER

Nevlunghavn Gjæstgiveri ca 1920

Nevlunghavn Gjæstgiveri 1920-tallet. Dengang eiet av Eivind Ovrum, som drev dette om sommrene. Samtidig var han en av Norges første profesjonelle reklametegnere, med det første norske reklamebyrået i Norge, i Oslo. De drev reklame for Gjæstgiveriet i Oslo-avisene. Han kalte det; "Det populæreste sted ved kysten".

Nevlunghavn, Gerhardt Munthe

Nevlunghavn malt av Gerhardt Munthe, ca 1886

Nevlunghavn indre havn

Nevlunghavn indre havn, ved gressvollen,ca 20-tallet

Gamle Nevlunghavn

Gamle Nevlunghavn, før Gjestgiveriet ble bygget ut.

Utsikt mot havet fra Brygga.

Utsikt fra brygga mot havet mellom husene, i gamle Nelunghavn...50- 60-tallet.

Gamle Nevlunghavn steinsatt

Gamle Nevlunghavn, med steinsatt felt nærmest bryggene, ved århundreskiftet. Den lille Barkebua midt i bildet, står der fortsatt på Vadbodskjæret. De andre sjøbodene finnes ikke lenger, og Vadbodholmen Hermetikkfabrikk er ennå ikke bygget.

Gamle Nevlunghavn, indre havn.

Gamle Nevlunghavn, indre havn. Til høyre langs brygga ser man den gressvollen som kommunnen i dag har fjernet....

Nevlunghavn på 60 tallet

Nevlunghavn på 60-tallet

Nevlunghavn på 30-tallet

Nevlunghavn på 30-tallet

Rekepillerskene, Rekefabrikken 1921

Jentene som jobbet på Vadbodholmen Hermetikkfabrikk, på 1920-tallet. Kallt "Rekefabrikken". De pillet reker, og la dem ned på boks, som ble eksportert også ut i Europa. Rekefabrikken var en av de første i verden, i 1921og er den eneste som fortsatt eksisterer. Norsk industrihistorie.

Tegning Vadbodholmen Hermetikfabrik

Vadbodholmen Hermetikfabrik, tegning av interiør med arbeid som pågår. Fabrikken ble bygget i 1921 og fungerte som hermetikkfabrikk for nedlegging av reker på boks, som en av de første i verden. Fabrikken fungerte som hermetikkfabrikk frem til krigen

bottom of page