BEVARINGSPLAN for Nevlunghavn, vedtatt 1991

Bevaringsplanen for Nevlunghavn, ble vedtatt i Larvik kommune i 1991. Utarbeidelsen av planen tok 2 år, og arbeidet ble gjort av Eva Torkildsen i Fortidsminneforeningen, og hennes mann Bjørn Torkildsen som dengang var fylkes reguleringsarkitekt i Vestfold. Eldste delen av Nevlunghavn ble definert som Spesialområde for bevaring, med klar og tydelig føring for hva som har vern, og hvordan endringer og modernsiering kan utformes.

 

© Foreningen Nevlunghavn-Vel-Bevart.  KontoDnb;15060520043    Orgnr; 920 039 758