top of page

BEVARINGSPLAN for Nevlunghavn, vedtatt 1991

Bevaringsplanen Kart 1991 hele

Definert område i Nevlunghavn, regulert som spesialområde for bevaring.

1 Bev.plan Tegnforklaring til kart

Tegnforklaring for kartet for området i Nevlunghavn som er regulert som spesialområde for bevaring.

Bevaringsplanen 1991 - s 1 hele

Bevaringsplanen 1991 s.1

Bevaringsplanen fra 1991 - s 3

Bevaringsplanen 1991 -s.3

Bevaringsplanen_1991_-s_2_–_hele

Bevaringsplanen 1991, s 2

Bevaringsplanen fra 1991 - s.4 hele

Bevaringsplanen 1991 s. 4

Detalj -Bev.plan - s 1 intro

Detalj - Bev.plan - s 1 Paragraf 1. Paragraf 2. Paragraf 3. Paragraf 4.

Detalj -Bev.plan1991  Byggeområder

Detalj Bev.plan s 3. Paragraf 5. c) Bygninger miljøverdi d) Bygninger anbefales fornyet e) Ny bebyggelse f) Gater, plasser,brygger,kaifronter, strandsone

Detalj Bev.plan s 3 , Paragraf 5. f)

Detalj Bev.plan 1991 -s.3 Paragraf 5. f) Gater, plasser,_brygger, kaifronter og strandsonen. Dette er paragrafen som ikke respekteres av Larvik Kommune ved prosjekter som gjennomføres nå i 2017-18

Detalj Bevaringsplan. Friområdet

Detalj Bev.plan 1991 - s 1 – Paragraf 4. Friområdet

Detalj Bev.plan s.3 Paragraf 5. c)

Detalj Bev.plan -s.3 Paragraf 5. c) Bygninger med miljøverdi

Bevaringsplanen for Nevlunghavn, ble vedtatt i Larvik kommune i 1991. Utarbeidelsen av planen tok 2 år, og arbeidet ble gjort av Eva Torkildsen i Fortidsminneforeningen, og hennes mann Bjørn Torkildsen som dengang var fylkes reguleringsarkitekt i Vestfold. Eldste delen av Nevlunghavn ble definert som Spesialområde for bevaring, med klar og tydelig føring for hva som har vern, og hvordan endringer og modernsiering kan utformes.
bottom of page