FORMÅL

Foreningen Nevlunghavn Vel Bevart, er nå etablert som lokallag i Fortidsminneforeningen Vestfold. Vi har som formål å oppnå god håndheving av den til enhver tid gjeldende vedtatte bevaringsplanen for Nevlunghavn. Vi ønsker å øke bevisstheten og interessen for bevaring av bebyggelse og fellesareal i den gamle og unike loshavnen. Vi mener det vil  øke verdien av Nevlunghavn som severdighet og unikt utfartssted, - og styrke bo-kvaliteten for både fastboende og sommergjester, og sikre arbeidsplasser. Foreningen er en høringsinstans og samarbeider med offentlige etater som Kommune, Veivesen, E-verk, Postvesen, Renovasjon og Havnevesen, - ved avgjørelser om nye installasjoner, endringer og modernisering i bebyggelse og felles arealer i Nevlunghavn. Målet er å få en planlegging og utforming som styrker bevaringstanken. Her er noen karakteristiske motiver i det  aktive kystkulturminne Nevlunghavn, den gamle loshavnen lengst syd i Vestfold. Meld deg gjerne inn i Fortidsminneforeningen og støtt opp om vårt arbeide!

KLIKK PÅ BILDENE for BILDE-TEKSTENE.

SAKER

Foreningen Nevlunghavn Vel Bevart, som lokallag i Fortidsminneforeningen Vestfold, ønsker å oppnå god håndheving av bevaringsplanen for Nevlunghavn,  og rette fokus på vedtatt Bevaringsplan.

Foto her viser  aktuelle saker og temaer som foreningen ønsker å rette fokus på, i tråd med vedtatte Bevaringsplan.


Målet er å styrke bevaringstanken og øke Nevlunghavns verdi som vel bevart og unikt kystkulturminne, lengst syd i Vestfold.

 

KONTAKT

Velkommen til å melde deg inn i NEVLUNGHAVN VEL BEVART Lokallag Fortidsminneforeningen Vestfold.

Driften av NEVLUNGHAVN VEL BEVART,  baseres på frivillig arbeid og donasjoner.

 

Meld deg inn i vår forening via Fortidsminneforeningen her;

https://fortidsminneforeningen.no/bli-medlem

Noter at du ønsker å være med i vårt lokallag Nevlunghavn Vel Bevart.

Din tydelige støtte som medlem, kan bety mye. Det koster fra kr 250,- pr år.

 

 FORENINGEN NEVLUNGHAVN VEL BEVART på Fb;

 

Fb-siden; "Nevlunghavn Vel Bevart- foreningens offisielle side"

Fb-gruppen; "Nevlunghavn Vel Bevart, åpen diskusjonsside"- for alle, uavhengig av medlemskap.

Fb-gruppen; "Medlemmer NEVLUNGHAVN VEL BEVART"  kun for medlemmer.

Instgram; nevlunghavnvelbevart

Ønsker du å bidra med donasjoner, små eller store, så bruk foreningens konto; 1506 05 20 043

Hvis du melder deg inn, send oss melding her.

Har du andre spørsmål eller ideer,- så ta også kontakt her.

  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
 

 

© Foreningen Nevlunghavn-Vel-Bevart.  KontoDnb;15060520043    Orgnr; 920 039 758