top of page
Formål

FORMÅL

Foreningen Nevlunghavn Vel Bevart, er nå etablert som lokallag i Fortidsminneforeningen Vestfold. Vi har som formål å oppnå god håndheving av den til enhver tid gjeldende vedtatte bevaringsplanen for Nevlunghavn. Vi ønsker å øke bevisstheten og interessen for bevaring av bebyggelse og fellesareal i den gamle og unike loshavnen. Vi mener det vil  øke verdien av Nevlunghavn som severdighet og unikt utfartssted, - og styrke bo-kvaliteten for både fastboende og sommergjester, og sikre arbeidsplasser. Foreningen er en høringsinstans og samarbeider med offentlige etater som Kommune, Veivesen, E-verk, Postvesen, Renovasjon og Havnevesen, - ved avgjørelser om nye installasjoner, endringer og modernisering i bebyggelse og felles arealer i Nevlunghavn. Målet er å få en planlegging og utforming som styrker bevaringstanken. Her er noen karakteristiske motiver i det  aktive kystkulturminne Nevlunghavn, den gamle loshavnen lengst syd i Vestfold. Meld deg gjerne inn i Fortidsminneforeningen og støtt opp om vårt arbeide!

KLIKK PÅ BILDENE for BILDE-TEKSTENE.

SAKER

Foreningen Nevlunghavn Vel Bevart, som lokallag i Fortidsminneforeningen Vestfold, ønsker å oppnå god håndheving av bevaringsplanen for Nevlunghavn,  og rette fokus på vedtatt Bevaringsplan.

Foto her viser  aktuelle saker og temaer som foreningen ønsker å rette fokus på, i tråd med vedtatte Bevaringsplan.


Målet er å styrke bevaringstanken og øke Nevlunghavns verdi som vel bevart og unikt kystkulturminne, lengst syd i Vestfold.

Kuppelsteins brolagt felt ca 8 m

ca 200 år gammelt kuppelsteins brolegging avdekket forholdsvis uskadet under asfalten på brygge-plassen i Nevlunghavn, i et felt som strekker seg ca 26 meter langs bryggekanten, og ca 8-10 meter innover plassen. Må bevares.

Kuppelstein brolegging avdekket

ca 200 år gammelt kuppelsteins brolegging avdekket forholdsvis uskadet under asfalten på brygge-plassen i Nevlunghavn, i et felt som strekker seg ca 26 meter langs bryggekanten, og ca 8-10 meter innover plassen. Må bevares.

200 år gammel Kuppelsteinsbrolegging

ca 200 år gammelt kuppelsteins brolegging avdekket forholdsvis uskadet under asfalten på brygge-plassen i Nevlunghavn, i et felt som strekker seg ca 26 meter langs bryggekanten, og ca 8 -10 meter innover plassen. Må bevares.

Gammelt flyfoto vise gressvollen.

Ved gressvollen har fiskere sittet ved benkene i skyggen av hekken, med oversikt over havna. En gressvoll er kjøligere enn asfalt eller granitt. Den planlagte sittegruppen i betong, strider mot bevaringsplanen.

1  Gressvoll og sjark

Ved gressvollen har fiskere sittet på benkene i skyggen for hekken, - et samlingspunkt med oversikt over havna. Gressvollen er kjøligere enn asfalt og grus, og hekken gav skygge til fiskere i arbeidsklær. Planlagt sittegruppe i betong, er feil også kyskulturmessig da fiskere sjelden sitter ved et bord i varmen og ser på hverandre. De sitter langs benker i skyggen og ser ut på havnen. Gressvollen bør tilbakeføres.

1  Gressvollen

Denne gamle gressvollen hadde vern i Bevaringsplanen. Når er den fjernet, og Kommunen planlegger å etablere en trapping av terrenget med tilhuggede granittblokker. Det strider mot Bevaringsplanen.

Kommunenes planer. Amfi og Treddekke langs bryggene

Kommunens prosjekt med modernisering av bryggene, skal gjennomføres i 2017-18. Dette er godkjent av myndighetene, men tredekke, barrikadedekke, brosteinsbekantning, granitt-amfi, belysning, strider mot ordlyden i § 5 f) i vedtatte plan for Nevlunghavn. ( les under fanen; Bevarinsplanen)

Kommunens prosjekt, snitt C,Amfi

Tverrsnitt av kommunens moderniseringsprosjekt med hogde granittblokker og betong som erstatning for gressvollen, strider mot Bevaringsplanen.

1 Amfi eksempel i planens  sittegruppe

Kommunens prosjekt med innføring av denne type betongsittegruppe som foreslås som erstatning for trebenkene på gressvollen er ikke i samsvar med vedtatte Bevaringsplan.

Nattbelysning med nye armaturer.

Kommunens prosjekt med "oppgradering" av bryggene, som gjennomføres i 2017-18. Godkjent av myndighetene, med belysning, strider imot ordlyden i vedtatte plan for Nevlunghavn. ( les selv under fanen; Bevaringsplanen, - på denne websiden)

Bryggebelegg

Kommunens nylagte storgatestein har ingen tradisjon i Nevlunghavn, og bryter med retningslinjene i Bevaringsplanen.

Brostein og tredekke

Kommunens nylagte brostein som bekantning, strider imot Bevaringsplanen. Det gjør også treplattingen langs brygga i bildet. Dette bryter med retnings-linjene i Bevaringsplan.

Asfalterte brygger har vern.

Gamle asfalterte bryggeløp i indre havn, slik det så ut før kommunens modernisering. Dette er nå dekket av en treplatting som strider mot bevarinsplanens §5f.

IMG_2455

Kommunens nylagte treplatting i indre havn strider mot §5f i Bevaringsplanen. Rent praktisk sett, slipper trebelegget gjennom regnvann som vasker ut sanden under belegget. Dessuten er det ikke mulig å måke med traktor om vinteren. Belegget blir også glatt og sleipt å gå på i regnvær.

Tredekke meidret mot granittblokker

Kommunens ny-etablerte tredekke langs brygga i indre havn, strider imot Bevaringsplanen. Meidring av trepanker mot granittfrontene er uheldig og bryter med Bevaringsplanen.

Meidring

Meidring av trepanker mot granittfrontene av brygga, er et fremmedelement langs brygga, som strider mot Bevaringsplanen.

IMG_3356

Kommunens nyetablerte treplatting i indre havn, strider mot Bevaringsplanen. Overgangen mellom granitt grunnmuren og plattingen er planlagt fyllt med sementstøp med runde steiner. Dette bryter med retningslinjene i Bevaringsplan.

Nyetablert treplatting indre havn

Kommunens nyetablerte treplatting i indre havn strider mot Bevaringsplanen. Treplattingen hindrer måking frem til yrkesbåter om vinteren, og blir dessuten sleipt å gå på ved regn.

Treplatting som ikke kan måkes.

Treplatting etablert i indre havn, av Kommunen, stikk i strid med Bevaringsplanen, - Der det før var asfalt som kunne måkes inntil fiskefartøy, på det eneste stedet i indre havn der en yrkesbåt kan ligge med langside mot kai. Første vintersesong der det nå ikke er måkt.

Sammensurium av materialer

Sammenstillingen av granittmur, treplatting, tretrappetrinn og brostein, bryter med retningslinjer i Bevaringsplan.

Meidring i feil høyde

Kommunenes nyetablering av treplatting i indre havn, langs granittfrontene av brygga. De gamle granittblokkene ligger ikke i vater, og meidringen av tredekket stikker derfor flere steder opp høyere enn granitten den var ment å meidres inntil. Dette skaper farlige snublekanter.

Blomstertårn

Nylig etablerte overdimensjonerte blomsterkasser/tårn som er over 180 cm høye med blomsteroppsatser, - hindrer siktlinjer, kaster lange skygger, og bryter inn som totalt fremmedelement på brygga i Nevlunghavn. Kulturavdelingen i Vestfold har anbefalt at de derfor skal fjernes, men politikere stemte for at de skal få stå, uten å forklare hvorfor de fraviker Bevaringsplanen og rådene fra kulturavdelingen. Bevaringsplanen ble ikke engang nevnt i verken vedtak eller planutvalgsmøte.

Blomstertårn.

Overdimensjonerte blomsterkasser/tårn, over 180 cm høye med blomsteroppsatser, - hindrer siktlinjer, og bryter inn som totalt fremmedelement i Nevlunghavn, i følge kulturavdelingen i fylket. De bryter med retningslinjer i vedtatt Bevaringsplane. Politikere stemte på tross av dette, for at de skal få stå, uten å forklare hvorfor de fraviker rådene fra kulturavdelingen. Bevaringsplanen ble ikke nevnt i verken vedtak eller planutvalgsmøte.

Blomsterkasser.

Blomsterkasser som stenger for siktlinjer i havna. Henger som fremmedelement på gamle jerngelendere, som ikke hindret sikt, før disse kassene ble hengt på.

DSC_8092

Beskrive bilde

1 Urdshalsglassgjerde, privatskilt og ingen offentlig adgang lenger

Dette bryter med retnings-linjene i Bevaringsplan.

1 motstrider Bevaringsplanen

Dette bryter med retnings-linjene i Bevaringsplan.

ryddes 011

Dette bryter med retnings-linjene i Bevaringsplan.

1 Urdshals friareale

Dette bryter med retnings-linjene i Bevaringsplan.

SAKER

KONTAKT

Velkommen til å melde deg inn i NEVLUNGHAVN VEL BEVART Lokallag Fortidsminneforeningen Vestfold.

Driften av NEVLUNGHAVN VEL BEVART,  baseres på frivillig arbeid og donasjoner.

 

Meld deg inn i vår forening via Fortidsminneforeningen her;

https://fortidsminneforeningen.no/bli-medlem

Noter at du ønsker å være med i vårt lokallag Nevlunghavn Vel Bevart.

Din tydelige støtte som medlem, kan bety mye. Det koster fra kr 250,- pr år.

 

 FORENINGEN NEVLUNGHAVN VEL BEVART på Fb;

 

Fb-siden; "Nevlunghavn Vel Bevart- foreningens offisielle side"

Fb-gruppen; "Nevlunghavn Vel Bevart, åpen diskusjonsside"- for alle, uavhengig av medlemskap.

Fb-gruppen; "Medlemmer NEVLUNGHAVN VEL BEVART"  kun for medlemmer.

Instgram; nevlunghavnvelbevart

Ønsker du å bidra med donasjoner, små eller store, så bruk foreningens konto; 1506 05 20 043

Hvis du melder deg inn, send oss melding her.

Har du andre spørsmål eller ideer,- så ta også kontakt her.

  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

Supert! Melding mottatt.

contact.
bottom of page